Echipamentele noastre măsoară cei mai importanți poluanți ai aerului: oxizii carbonului (monoxid de carbon si dioxid de carbon), ozon, oxizii azotului (monoxid de azot si dioxid de azot), dioxid de sulf, particule în suspensie de diferite dimensiuni (PM1, PM2.5 si PM10), compuși organici volatili (COV), precum și parametri ambientali (temperatură, umiditate relativă și presiune atmosferică).
O evaluare a calității aerului într-o locație poate să dureze oricât dorește clientul, minimul recomandat fiind de o săptămână (pentru a observa principalele trenduri în datele măsurate). De asemenea se poate realiza o evaluare continua a unui spațiu, prin achiziția directă a unui echipament de monitorizare a calității aerului.
Serviciile noastre includ și consultanță, astfel că, în funcție de poluanții principali sau problemele identificate, vă vom recomanda diferite metode de îmbunătățire a calității aerului din spațiul dumneavoastră și vă vom ajuta să le implementați.